Additiv Manufacturing (3D metalprint)

Kort fortalt

På kurset lærer du at arbejde med Metal 3D print (Additive Manufacturing)

Hold

Løbende optag
Metal Åbent værksted
Herningsholm - 153
Daghold Åbent værksted
Info om fag
48292 - Additiv Manufacturing (3D metalprint)

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til ufaglærte og faglærte, som har eller ønsker beskæftigelse med 3D print i metal i værktøjs- og maskinindustrien, og som skal kunne udføre print på en 3D metalprinter efter gældende vejledninger.

Beskrivelse: Deltageren kan ud fra en eksisterende 3D tegning designe og re-designe en maskindel eller værktøjsdetalje, produkt eller en eksisterende konstruktion, med henblik på fremstilling af et modificeret emne, på en 3D metalprinter.

Deltageren kan filmanipulere STL-filen, så den bliver egnet til print, og deltageren kan efterfølgende udføre styrkeberegning på tegningen af det manipulerede emne.

Deltageren kan foreslå valg af metal til den konkrete opgave.

Deltageren kan med baggrund i viden om kalibrering af AM printeren, indstille procestid samt højde spring på overløb.

Deltageren kan foretage kvalitetskontrol af det færdige emne.

Endelig kan deltageren efterleve de arbejdsmiljøkrav, der gælder i forhold til såvel materialer som selve produktionsprocessen i AM 3D metalprint.

Fagnummer: 48292 Additiv Manufacturing (3D metalprint) Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 624,00 Uden for målgruppe: DKK 2.412,25