Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk

Kort fortalt

Arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning og termisk skæring - § 17-kursus, tidligere benævnt § 26-kursus

Hold
Løbende optag
Svejs - Åbent værksted 4 kvartal 2021
UCRS
Daghold Åbent værksted
Løbende optag
Svejs - Åbent værksted 1 kvartal 2021
UCRS
Daghold Åbent værksted
07-01-2022
Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk
Herningsholm
1 dag Daghold
21-01-2022
Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk
Herningsholm
1 dag Daghold
04-02-2022
Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk
Herningsholm
1 dag Daghold
08-02-2022
Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk
Herningsholm
1 dag Daghold
18-02-2022
Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk
Herningsholm
1 dag Daghold
04-03-2022
Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk
Herningsholm
1 dag Daghold
18-03-2022
Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk
Herningsholm
1 dag Daghold
29-03-2022
§17
UCH, Valdemar Poulsens Vej 2, Holstebro
1 dag Daghold
01-04-2022
Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk
Herningsholm
1 dag Daghold
22-04-2022
Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk
Herningsholm
1 dag Daghold
06-05-2022
Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk
Herningsholm
1 dag Daghold
20-05-2022
Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk
Herningsholm
1 dag Daghold
03-06-2022
Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk
Herningsholm
1 dag Daghold
17-06-2022
Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk
Herningsholm
1 dag Daghold
9 hold er skjult, klik her for at vise alle
Info om fag

Målgruppe: Ufaglærte og faglærteUddannelsen er lovpligtig i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1795 af 18. december 2015 om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer.

Beskrivelse: Deltagerne har kendskab til relevante arbejdsmiljøpåvirkninger, sundhedsrisici og foranstaltninger ved svejsning og termisk skæring (plasmaskæring, laserskæring og flammeskæring), herunder kravene i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1795 af 18. december 2015 om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer.

Deltagerne har teoretisk viden om arbejdsmiljømæssige forhold, regler og krav, der har betydning ved svejsning og termisk skæring samt slibning i tilknytning hertil, på følgende områder:

1. Luftforurening ved svejsning, termisk skæring og slibning, herunder:
Røg, støv og gasarter
Forureningens art og mængde, afhængig af proces

2. Sundhedsrisici ved luftforurening, herunder:
Irritation af luftveje og hud
Kronisk bronkitis
Astma
Manganisme
Kræft
Reproduktionsskader
Allergi
Grænseværdier
Anmeldelse af arbejdsbetingede lidelser og skader

3. Foranstaltninger til forureningsbekæmpelse, herunder:
Regler for ventilation – punkt-, proces- og rumventilation
Udformning, brug og vedligeholdelse af punkt- og procesudsugning
Substitution
Regler for brug af åndedrætsværn

4. Optisk stråling, herunder:
Risici for skader på øjne og hud
Personlige værnemidler i form af øjenværn, handsker m.v.

5. Personlige værnemidler - generelt
Øjenværn
Høreværn
Brug af åndedrætsværn
Handsker
Skødeskind
Beskyttelsesærmer
Beskyttelsesfodtøj

6. El sikkerhed, herunder:
El-risici ved svejsning samt plasma- og laserskæring
Regler for svejseudstyr samt plasma- og laserskæreanlæg

7. Særlige arbejdspladsforanstaltninger, herunder:
Kræftbekendtgørelsens krav til arbejdspladsforanstaltninger – herunder afgrænsning og mærkning med skilte samt ryge- og spiseforhold
Forholdsregler ved arbejde i lukkede rum
Sidemandseffekt
Opbevaring af personlige værnemidler
Sikkerhedsorganisationen i virksomheden

I forbindelse med punkt 3, 5 og 7 skal der indgå demonstration

Fagnummer: 44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 126,00 Uden for målgruppe: DKK 811,40
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Vis privatlivspolitik
Kursuspris
AMU:
DKK 126,00
Uden for målgruppe:
DKK 811,40
Der er hold med tillægspris på dette kursus. Klik og se samlet kursuspris.
Har du brug hjælp?
Skriv en besked