Betje. og vedligeh. af jordbrugsmaskiner

Kort fortalt

I uddannelsen arbejder deltagerne med praktiske og teoretiske færdigheder omkring betjening, rutinemæssig vedligeholdelse og små reparationer af jordbrugsmaskiner.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
20931 - Betje. og vedligeh. af jordbrugsmaskiner

Målgruppe: Målgruppen for kurserne er traktor- og jordbrugsmaskinførere beskæftiget på landbrugsbedrifter og maskinstationer.

Beskrivelse: Deltageren kan, med henblik på optimal udnyttelse af maskinerne, klargøre, indstille og betjene udvalgte jordbrugsmaskiner, herunder montere relevant udstyr.
Deltageren kan, med udgangspunkt i maskinernes instruktionsbog, foretage daglig og periodisk vedligeholdelse, herunder foretage udskiftning af sliddele.
Deltageren kan foretage simpel fejlfinding og udføre ukomplicerede reparationer på jordbrugsmaskiner, herunder vurdere, hvornår reparationsopgaver bør overlades til professionelle reparatører og rentabiliteten ved en renovering.
Deltageren kan overholde de sikkerhedsregler, sikkerhedsforhold og færdselsregler, som er forbundet med kørsel, anvendelse og vedligeholdelse af jordbrugsmaskiner.

Fagnummer: 20931 Betje. og vedligeh. af jordbrugsmaskiner Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 1.040,00 Uden for målgruppe: DKK 5.156,00