Bygningsmaler - grøn omstilling

Kort fortalt

På kurset er der fokus på bæredygtig praksis for bygningsmalere ¿ herunder indkøb, produkter, anvendelse, distribution, affaldshåndtering og administration. Kursisten får viden om bæredygtigt grundlag i relation til produkter, anvendelse, distribution, affaldshåndtering og administration og kursisten lærer at anvende og håndtere malerbranchens grønne produkter og værktøjer korrekt jf. producenternes forskrifter og vejledninger.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
49867 - Bygningsmaler - grøn omstilling

Målgruppe: Kurset henvender sig primært til medarbejdere med brancheerfaring.

Beskrivelse: - Deltageren har kendskab til grønne tiltag inden for malerbranchen herunder indkøb, produkter, anvendelse, distribution, affaldshåndtering og administration.
- Deltageren kan medvirke til virksomhedens omstilling til et mere bæredygtigt grundlag i relation til produkter, anvendelse, distribution, affaldshåndtering og administration.
- Deltageren kan dokumentere værdien af de grønne tiltag der implementeres i virksomheden.
- Deltageren kan formidle de grønne tiltag der implementeres i firmaet til kollegaer og kunder.
- Deltageren kan anvende og håndtere malerbranchens grønne produkter og værktøjer korrekt jf. producenternes forskrifter og vejledninger.
- Deltageren kan udføre arbejdet efter relevante anvisninger og gældende miljø- og arbejdsmiljølovgivning, herunder ergonomi samt anbefalede og lovpligtige hjælpe- og værnemidler.

Fagnummer: 49867 Bygningsmaler - grøn omstilling Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 624,00 Uden for målgruppe: DKK 2.202,25