Dialogbaseret markedsføring

Kort fortalt

Efter kurset kan du indsamle gyldig og pålidelig data om målgrupper og planlægge en markedsføringsaktivitet i overensstemmelse hermed. Du kan gennemføre markedsføringsaktiviteten og evaluere på den efterfølgende.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
49321 - Dialogbaseret markedsføring

Målgruppe: Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere i større eller mindre detailhandelsbutikker.

Beskrivelse: Deltageren kan, via viden om gyldig og pålidelig dataindsamling omkring målgruppen, indsamle og bearbejde data med henblik på at udarbejde en 1 til 1 (one2one) markedsføringsaktivitet. Deltageren kan udarbejde forslag til markedsføring af en udvalgt aktivitet, der henvender sig til et bestemt segment - målrettet segmentets behov og relationer.

Deltageren kan gennemføre markedsføringsaktiviteten under hensyntagen til gældende love og regler inden for området Direct Marketing.
Deltageren kan undersøge effekten af både online og offline markedsføringskampagner og på basis heraf justere den pågældende markedsføringsaktivitet.

Fagnummer: 49321 Dialogbaseret markedsføring Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 624,00 Uden for målgruppe: DKK 1.869,85