Drejebog for events

Kort fortalt

Efter uddannelsen kan deltageren skabe et styringsværktøj, en drejebog, til koordinering af en events forskellige faser, under hensyntagen til viden om logistik, ressourcer og faser. Deltageren kan koordinere en event i forhold til de enkelte faser, der indgår.

Hold
Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag

Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdere i større eller mindre virksomheder, der arbejder med administrative opgaver i forbindelse med udvikling, tilrettelæggelse og gennemførelse af arrangementer, oplevelser og event.

Beskrivelse: Deltageren kan opbygge en drejebog for en event for herigennem bedre at kunne koordinere alle aktiviteter på baggrund af kendskab til eventens forskellige faser og elementer:
Organisationsplanlægning, herunder bemanding
Overordnet tidsplan for eventen
Identifikation og beskrivelse af delopgaver i forbindelse med eventen
Milepæle/opgaveliste
Nedsættelse af arbejdsgrupper
Tids- og ressourceplanlægning for den enkelte delopgave
Drejebog for selve eventen
Informations- og kommunikationsstyring
Identifikation af samarbejdspartnere og underleverandører, herunder koordination
Forvaltning af myndighedsrelationer og øvrige berørte parter, f.eks. med henblik på sikkerhed, brand, støj og hygiejne.

Fagnummer: 40428 Drejebog for events Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 256,00 Uden for målgruppe: DKK 1.218,30