Fejlfinding og -retning af varmeprod. gasfyr kedel

Kort fortalt

I henhold til gældende lovgivning kan deltageren fejlfinde, fejlrette og udføre reparationer på varmeproducerende gasfyrede kedelanlæg.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
48989 - Fejlfinding og -retning af varmeprod. gasfyr kedel

Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til faglærte og tilsvarende målgrupper, der i deres job har brug for kompetencer inden for gasområdet.Specielle adgangskrav:Personer der udfører autorisationskrævende arbejde skal, jf. gældende lovgivning fra Sikkerhedsstyrelsen, have faglige kvalifikationer svarende til erhvervsuddannelsen inden for VVS-området, eller en anden faglig uddannelse anerkendt af Sikkerhedsstyrelsen.

Beskrivelse: Deltageren kan funktionsafprøve, fejlfinde, fejlrette og udføre reparationer på kedelanlæg, varmtvandsbeholder, aftræks-, friskluft-, evt. rumventilationssystem og gasinstallation i tilknytning til kedelanlægget og ud fra fabrikantvejledninger. Endvidere kan deltageren funktionsafprøve, fejlfinde, fejlrette og udføre reparationer på brændere i gasfyrede kedelanlæg. Deltageren skal selvstændigt kunne foretage de forskellige arbejdsopgaver. Uddannelsen kan gennemføres på energianlæg under 135 kW eller kedelanlæg over 135 kW.

Fagnummer: 48989 Fejlfinding og -retning af varmeprod. gasfyr kedel Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 624,00 Uden for målgruppe: DKK 2.595,70