Formidling og samarbejde i Flextrafik

Kort fortalt

Deltageren har det nødvendige kendskab til og viden om formidling og samarbejde, samt kultur- og adfærdsforståelse, der sætter deltageren i stand til at agere inden for regler og rammer i flextrafikken. Deltageren opnår branchecertifikat i formidling og samarbejde i Flextrafik.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
48738 - Formidling og samarbejde i Flextrafik

Målgruppe: Personer, der har, eller ønsker at varetage administrativt, koordinerende og fagligt driftsansvar i en vognmandsvirksomhed, der udfører flextrafik for et eller flere regionale trafikselskaber.

Beskrivelse: Deltageren har efter uddannelsen viden om rammer for formidling af målrettet og præcis information til medarbejdere i flextrafik byggende på tjenstlige regler og vilkår fastsat af trafikselskaberne. Deltageren kan på denne baggrund etablere konstruktive samarbejdsrelationer både internt og eksternt i flextrafikken.

Deltageren kan med udgangspunkt i flextrafikkens driftsmæssige karakteristika, indgå i konstruktiv dialog ved uoverensstemmelser med passagerer og iagttage en professionel distance, samt overholde fastsatte etiske principper i flextrafikken, herunder overholdelse af tavshedspligt. Deltageren kan ved stridigheder håndtere fysiske og psykiske modsætningsforhold og reetablere en normal situation inkluderende alle tilstedeværende aktører jf. trafikselskabernes retningslinjer.

Deltageren har viden om, hvordan man bidrager til et godt arbejdsmiljø gennem en positiv omgangstone over for medarbejdere og samarbejdspartnere i flextrafikken. Deltageren kan endvidere bidrage til egen og andres udvikling gennem konstruktiv feedback og ved at deltage aktivt i oplæring af chauffører i flextrafikken.

Deltageren erhverver branchecertifikat jf. trafikselskabernes bestemmelser.

Fagnummer: 48738 Formidling og samarbejde i Flextrafik Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 624,00 Uden for målgruppe: DKK 2.202,25