Husstandsvindmøller - installation

Kort fortalt

Efter kurset kan deltageren installere husstandsvindmøller.Søgeord: Vedvarende energi, solcelleanlæg, husvindmølle, VE-certificering, fejlbeskyttelse

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
48891 - Husstandsvindmøller - installation

Målgruppe: Uddannelsen retter sig mod personer med en elektrikeruddannelse eller lignende kompetencer, der i deres job har brug for kompetencer inden for husstandsvindmøller.

Beskrivelse: Efter kurset kan deltageren installere husstandsvindmøller. Det betyder:
Deltageren monterer husstandsvindmøller til beboelse og mindre erhvervsejendomme ud fra beregninger af vindmøllens vindpåvirkning og effekt samt viden om gældende love og regler.
Deltageren installerer husstandsvindmøller, inklusiv invertere og koblingsudstyr på møller med nettilslutning. Husstandsvindmøllerne kan være standalone-løsninger eller tilsluttet forsyningsnettet.
Deltageren dimensionerer desuden udstyr til fejlbeskyttelse (beskyttelsesudstyr mod indirekte berøring).
Deltageren vejleder kunden i idriftsættelse og daglig drift af anlægget.

Fagnummer: 48891 Husstandsvindmøller - installation Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 1.813,80