HV-tekniker - Praktisk komponentforståelse 10-400

Kort fortalt

Elektrificering er en central del af den grønne omstilling og den medfører et stort behov for elektrikere med højspændingskompetencer. Både inden for forsyningsområdet, men også i store virksomheder med egne transformerstationer og koblingsfelter uden for det offentlige forsyningsnet eller off-shoreinstallationer, skibsinstallationer og vindmølleinstallationer, som elektrikere installerer, drifter og servicerer.På kurset lærer du at vælge komponenter til 10-400 kV-nettet, herunder på transformerstationer, forsyningsnettet, off-shore-, skibs- og vindmølleinstallationer. Arbejdet udføres ud fra omfattende viden om de enkelte komponenters opbygning, driftsfunktion, fejl og vedligeholdelse på forskellige stationer, anlæg og transmissionslinjer i 10-400kV-nettet, samt de respektive komponenters sammenspil.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
49898 - HV-tekniker - Praktisk komponentforståelse 10-400

Målgruppe: Uddannelsen retter sig mod personer med en elektrikeruddannelse eller lignende kompetencer, der arbejder eller ønsker at arbejde på højspændingsområdet, herunder transformerstationer, forsyningsnettet, skibs- og vindmølleinstallationer, og i deres job har brug for kompetencer i sikker drift på højspændingsanlæg og transformerstationer. Det anbefales, at deltagere har erfaring i arbejde på højspændingsanlæg og forsyningsnettet.Det anbefales, at deltagerne har gennemført følgende kurser: 49896 HV-tekniker Station- og anlægsforståelse 10-150 kV og 49897 HV-tekniker - Sikker drift af 10-400 kV-systemer.

Beskrivelse: Efter kurset kan deltageren vælge komponenter til 10-400 kV-nettet, herunder på transformerstationer, forsyningsnettet, skibs- og vindmølleinstallationer. Arbejdet udføres ud fra omfattende viden om de enkelte komponenters opbygning, driftsfunktion, fejl og vedligeholdelse på forskellige stationer, anlæg og transmissionslinjer i 10-400kV-nettet, samt de respektive komponenters sammenspil.
Det betyder: Deltageren har en dybdegående viden om opbygningen af offentlige og private forsyningsanlæg og forsyningsnettet lige fra produktion, gennem transmission af 400 kV til 10-400 kV-transformeren samt hvordan transformatorstationer fungerer, og hvilke måder strømmen bliver transmitteret.
Deltageren har viden om konstruktion, virkemåde og kan betjene og foretage enkel elektrisk fejlfinding på reguleringsenheder, invertere, følere, målere og relæer sikkerhedsmæssigt korrekt, så funktionen opretholdes.
Deltageren kan udvælge og anvende måleinstrumenter til spændings- og strømmåling på 10-400 kV området.
Deltageren kan montere forskellige kabeltyper på transformere og anlæg fra 10-400kV og på forsyningsområdet.
Deltageren har viden om og kan finde kabelfejl via udstyr og rette fejl på forsyningskabler i 10-400 kV-området, fx i forbindelse med kabelfejl i jorden.
Deltageren har viden om og kan nedtage og udskifte udtjente eller beskadigede komponenter på transformerstationer i 10-400kV-området, herunder udskiftning af effektafbrydere.
Deltageren udfører arbejdet efter gældende love, standarder, vejledninger og arbejdsinstrukser.

Fagnummer: 49898 HV-tekniker - Praktisk komponentforståelse 10-400 Varighed 5 dage