HV-tekniker Station- og anlægsforståelse 10-150kV

Kort fortalt

Elektrificering er en central del af den grønne omstilling og den medfører et stort behov for elektrikere med højspændingskompetencer. Både inden for forsyningsområdet, men også i store virksomheder med egne transformerstationer og koblingsfelter uden for det offentlige forsyningsnet eller off-shoreinstallationer, skibsinstallationer og vindmølleinstallationer, som elektrikere installerer, drifter og servicerer. På kurset lærer du at udføre el-teknisk opsætning, igangsætning, service- og reparationsarbejde af de forskellige komponenter/installationer i samarbejde med andre i10-150 kV-området, herunder på transformerstationer, forsyningsnettet, off-shore-, skibs- og vindmølleinstallationer.Søgeord: Stations- og anlægsforståelse på højspændingssystemer, højspændingsanlæg, grøn omstilling, elektrificering, elsikkerhed.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
49896 - HV-tekniker Station- og anlægsforståelse 10-150kV

Målgruppe: Uddannelsen retter sig mod personer med en elektrikeruddannelse eller lignende kompetencer, der arbejder eller ønsker at arbejde på højspændingsområdet, herunder transformerstationer, forsyningsnettet, skibs- og vindmølleinstallationer. og i deres job har brug for station- og anlægsforståelse af højspændingsanlæg 10-150 kV's opbygning og funktion.Det anbefales, at deltagerne har gennemført følgende kurser: 49014 Grundlæggende kompetencer koblingsperson og 49864 Operatørarbejde på el-forsyningsanlæg eller har tilsvarende kompetencer.

Beskrivelse: Efter kurset kan deltageren udføre el-teknisk opsætning, igangsætning, service- og reparationsarbejde af de forskellige komponenter/installationer i samarbejde med andre i 10-150 kV-området, herunder på transformerstationer, forsyningsnettet, skibs- og vindmølleinstallationer.
Det betyder, at: Deltageren har faglig viden og færdigheder inden for mekanisk og elektrisk montage af højspændingskomponenter, der indgår i opbygning af elforsyningsanlæg på 10-150 kV, fx placering og montering af koblingsudstyr. Deltageren arbejder selvstændigt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt i højspændingsanlæg på 10-150 kV.
Deltageren har viden om højspændingskomponenternes funktioner og betydning i el-forsyningsanlæg på 10-150 kV. Deltageren har viden om forskellige transformertyper og måletransformertyper og reaktortyper, der kan indgå i højspændingsanlæg og deres funktioner.
Deltageren har viden om slukkespolers mekaniske virke og funktion i højspændingsanlæg og kan selvstændigt udføre service og reparationer af disse.
Deltageren kan betjene og yde elektrisk service på afbrydere og adskiller i nærheden af spændingsførende højspændingsanlæg, fx SF6-afbrydere.
Deltageren kan opsætte, servicere og betjene jordingsanlæg.
Deltageren har viden om og kan tage stilling til risikovurdering af opgaven, valg af korrekt beskyttelsesudrustning, værktøj, målemetoder og -instrument, der skal anvendes i højspændingsanlæg og ved arbejde nær ved højspændingskabler.
Deltageren har viden om rolle og ansvarsfordeling i forbindelse med arbejde på højspændingsanlæg.

Fagnummer: 49896 HV-tekniker Station- og anlægsforståelse 10-150kV Varighed 5 dage