Indregulering af hydrauliktekn. systemer, offshore

Kort fortalt

Deltageren kan udvælge, montere og idriftsætte modulopbyggede ventiler, højde og længdekæder og trykbegrænsningsventiler, trykreduktionsventiler og proportionalventiler. Deltageren kan indregulere mindre systemer med variable pumper, med konstant tryk regulering (PC) og lastafhængig regulering (LS). Deltageren kan udtage olieprøver og kender en flushnings procedure.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
45712 - Indregulering af hydrauliktekn. systemer, offshore

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til offshore personel, der er eller har været beskæftiget med drifts/vedligeholdelse og som skal kunne deltage i den daglige drift/vedligeholdelse af hydrauliske anlæg og som skal kunne montere og idriftsætte hydrauliske anlæg, hvor der anvendes variable pumper, modulventiler og proportionalventiler.

Beskrivelse: Deltageren kan under hensyntagen til sikkerhedskrav for offshore idriftsætte og indregulere mindre systemer med variable pumper, med konstant trykregulering (PC) og lastafhængig regulering (LS), samt styre omdrejningstal/hastighed og moment/kræfter ved de enkelte reguleringstyper. Deltageren kan endvidere vurdere fordele og ulemper ved anvendelsen af de nævnte reguleringsprincipper.

Deltageren kan under hensyntagen til sikkerhedskrav for offshore montere og idriftsætte modulopbyggede ventiler, højde og længdekæder og trykbegrænsningsventiler, trykreduktionsventiler og proportionalventiler og ved hjælp af dokumentation opbygge styringer af hydrauliske anlæg, hvori der indgår PC og LS regulering.

Deltageren kan på et hydraulisk anlæg vurdere oliens tilstand, herunder udtage olieprøver, bedømme valget af olietype og de tilhørende krav til filtre, kan klargøre systemer til flushing, foretage flushning samt udføre tryktest.

Fagnummer: 45712 Indregulering af hydrauliktekn. systemer, offshore Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 1.040,00 Uden for målgruppe: DKK 5.156,00