Kokillestøbning 1, støberibranchen

Kort fortalt

På kurset lærer du om forskellige legeringer og metallers egenskaber. Du lærer om konstruktion, fremstilling og klargøring af kokillen. Efter kurset kan du anvende og vedligeholde maskiner, værktøjer kokille mm. Du lærer også om test, sværtning, flussbehandling mm.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
48514 - Kokillestøbning 1, støberibranchen

Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod ufaglærte og faglærte, som arbejder eller ønsker at arbejde i støberivirksomheder, hvor der arbejdes med kokillestøbning.

Beskrivelse: Deltageren har et grundlæggende kendskab til:
* Udvalgte metallers forskellige legereringer, legeringsstandarder, egenskaber og hvilken betydning det har for støbeprocessen
* Konstruktion, fremstilling og klargøring af kokillen

Deltageren kan på et grundlæggende niveau:
* forstå procesparametre og deres betydning under støbningen herunder takttid og temperatur
* anvende de maskiner, værktøjer og udstyr, der almindeligvis anvendes i et kokillestøberi
* foretage vedligeholdelse af kokillen under støbeprocessen, såsom smøring og justering
* foretage korrekt brug af værktøj og behandling af kokillen
* foretage handlinger, så som håndtering, ihældning og behandling af metallet
* undgå unødig dannelse af oxider, brint og urenheder i smelten
* foretage flussbehandling
* foretage gastest, termoanalyse og spektraltest
* foretage opsværtning og vedligeholdelsessværtning
* sikre korrekte forhold under sværtningen: Temperatur, viscositeter og sværtetyper
* måle og påføre rigtig sværte mht både ruhed og lagtykkelsen
* anvende og vedligeholde sværtepistoler
* rengøre kokillen med isblæser

Fagnummer: 48514 Kokillestøbning 1, støberibranchen Varighed 4 dage AMU-pris: DKK 832,00 Uden for målgruppe: DKK 4.533,00