Momenttilspænd/efterspænd af bolte, Off Vindmøller

Kort fortalt

Deltageren har viden om sikkerhed/færdigheder mht. bolt momenttilspænding og efterspænding samt brug af tilspændingsværktøj. Deltageren kender mærkning af bolte/møtrikker, kan bruge ma-nualer, vælge tilspændingsværktøjer/momenter, er fortrolig med hydraulisk drejningsmoment og sikkerhedsforskrifter for tilspændingsværktøj og kan inspicere/udføre daglig vedligehold af dette.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
46589 - Momenttilspænd/efterspænd af bolte, Off Vindmøller

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer, som har beskæftigelse inden for montage, drift og vedlige-hold af Offshore Vindmøller.

Beskrivelse: Deltageren har, efter teoretisk og praktisk træning, viden med hensyn til sikkerhed og færdigheder i udførelse af bolt momenttilspænding og efterspænding på Offshore vindmøller, med anvendelse af tilspændingsværktøjer, som momentnøgler, hydraulisk vride- og strækværktøj. Deltageren har viden om mærkning af bolte og møtrikker. Deltageren kan anvende manualer og udvælge de rigtige momenter ved tilspænding. Deltageren er fortrolig med hydraulisk drejningsmoment og valg af tilspændingsværktøjer. Deltageren kender sikkerhedsforskrifter for anvendelse af tilspændingsværktøjer. Deltageren kan inspicere og udføre daglig vedligehold på tilspændingsværktøjer.

Fagnummer: 46589 Momenttilspænd/efterspænd af bolte, Off Vindmøller Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 624,00 Uden for målgruppe: DKK 2.412,25