Montage af HV-kabler i offshore installationer 33 kV

Hold
Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag

Målgruppe: Kurset er udviklet til faglærte forsyningsoperatører eller andre som har tilsvarende teoretisk og praktisk viden om sikkerhed ved L-AUS/AUS i forbindelse med operatøropgaver på elforsyningsanlæg, og som ifølge bekendtgørelser udstedt i henhold til lov om elsikkerhed årligt skal instrueres i L-AUS bestemmelserne.

Beskrivelse: Efter gennemført kursus kan deltageren:
Udføre operatøropgaver på el-forsyningsanlæg på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde under overholdelse af de krav og regler, der fremgår af Bekendtgørelsen om sikkerhed for drift af elektriske anlæg, i forbindelse med arbejde på idriftsatte anlæg.
Vurdere den risiko, der er ved forskellige arbejdsopgaver og kan medvirke til, at de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger iværksættes.
På en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde udføre lavspændingsopgaver nærved eller under spænding (L-AUS) på elforsyningsanlæg herunder på de installationer, der indgår som en del heraf.
På en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde udføre arbejde på både spændingsløse højspændingsanlæg samt nærved eller på højspændingsanlæg under spænding (AUS-klasse 1).
Som en del af arbejdet på højspændingsanlæg foretage korrekt kontrol af spændingsløs tilstand på anlægget samt bedømme risici ved sammenfasning af net og ved tilkobling/synkronisering af nødgeneratorer.
Agere i forhold til de forskellige roller, der indgår i elforsyningsarbejdet jf. bekendtgørelsen om sikkerhed for drift af elektriske anlæg, i forbindelse med arbejde på idriftsatte anlæg.
Foretage kobling af diverse højspændingsanlæg med korrekte meldinger til koblingsleder.
Agere korrekt i henhold til ansvarsfordelingen mellem arbejdsleder, holdleder og arbejdsholdet.
Yde førstehjælp ved ulykker på arbejdspladsen i relation til elforsyningsarbejde og kan udføre korrekt sikkerhedstjek af værktøj og udstyr, som anvendes i elforsyningsarbejde i henhold til bestemmelser i bekendtgørelser udstedt i hendhold til lov om elsikkerhed.

Fagnummer: 47995 Ajourføring L-AUS/AUS for operatører i elforsyning Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 128,00 Uden for målgruppe: DKK 1.059,10

Målgruppe: Kurset er primært udviklet til personer, som arbejder som operatører i virksomheder, hvor der arbejdes med kablemontage inden for højspænding på offshore installationer som f. eks vindmøller.

Beskrivelse: Efter gennemført kursus kan deltageren:
Udføre muffer og endeafslutninger på PEX og Rheyhalon højspændingskabler op til 72 kV.
Foretage korrekt montage af elektriske forbindelser med presforbinder og skrueforbinder typer på højspændingskabler.
Klargøre kabler med stripbar, termostripbart og fastekstruderet halvledende lag og montere egnet kabeltilbehør, så de elektriske felter ikke forårsager partielle udladninger og følgende isolationsfejl.
Foretage korrekt kabelmontage i højspændingsfordelingsanlæg og på føringsveje.

Fagnummer: 48724 Montage af HV-kabler i offshore installationer Varighed 4 dage AMU-pris: DKK 512,00 Uden for målgruppe: DKK 4.621,00