Murede og pudsede gesimser - udførelse

Kort fortalt

Deltagerne kan under hensyn til kvalitative og æstetiske krav samt gældende bygge- og arbejdsmiljølov udføre murede og pudsede gesimser.

Hold

31-01-2024
Master Skills - Murede og pudsede gesimser
Herningsholm
3 dage Daghold
Info om fag
44566 - Murede og pudsede gesimser - udførelse

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murere samt andre med tilsvarende kvalifikationer.

Beskrivelse: Deltagerne kan:
Udføre murede og pudsede gesimser under hensyn til kvalitative og æstetiske krav.
Udmåle og opmure en gesims, trække en pudset gesims/bånd og retablere en gesims.
Vælge hensigtsmæssige materialer og værktøj til udførelse af arbejdet.
Udføre arbejdet efter gældende bygge- og arbejdsmiljølov.

Fagnummer: 44566 Murede og pudsede gesimser - udførelse Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 402,00 Uden for målgruppe: DKK 2.390,55