Naturforvaltning 2, organisering og management

Kort fortalt

Deltageren har kendskab til de vigtigste forhold omkring græssende dyr på naturarealer, dyrevelfærd, typiske sygdomme, regler og krav der gælder ved hold og flytning af græssende dyr på naturarealer, naturarealers egnethed til afgræsning med forskellige dyreracer, rådgivningstilbud om naturforvaltning, tilskudsordninger omkring pleje af græs- og naturarealer, kontraktlige forhold ved forpagtning- og græsningsaftaler og forskellige samarbejdsformer og partnerskaber omkring naturforvaltning.Deltageren kan som naturforvalter:- Organisere og styre naturforvaltning med græssende dyr, - Vurdere dyrenes trivsel og sundhed- Vurdere valg af kontrakter- og aftaleforhold omkring naturforvaltning- Vælge de for biodiversiteten, dyr og økonomi optimale græsningsarealer, græsningstryk og græsningsform - Forestå arbejdsopgaver med hold og flytning af græssende dyr på naturarealer- Ansøge om tilskudsmidler fra ordninger vedrørende naturpleje

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
49764 - Naturforvaltning 2, organisering og management

Målgruppe: Kurset henvender sig til personer som har et ønske om at få mere viden om, hvilken effekt græssende dyr har på naturarealernes biodiversitet samt viden om, hvordan indsatsen på naturarealerne kan optimeres til gavn for biodiversiteten, samtidig med at der kan være en rentabel drift.

Beskrivelse: Deltageren har kendskab til de vigtigste forhold omkring græssende dyr på naturarealer, dyrevelfærd, typiske sygdomme, regler og krav der gælder ved hold og flytning af græssende dyr på naturarealer, naturarealers egnethed til afgræsning med forskellige dyreracer, rådgivningstilbud om naturforvaltning, tilskudsordninger omkring pleje af græs- og naturarealer, kontraktlige forhold ved forpagtning- og græsningsaftaler og forskellige samarbejdsformer og partnerskaber omkring naturforvaltning.
Deltageren kan som naturforvalter:
- Organisere og styre naturforvaltning med græssende dyr,
- Vurdere dyrenes trivsel og sundhed
- Vurdere valg af kontrakter- og aftaleforhold omkring naturforvaltning
- Vælge de for biodiversiteten, dyr og økonomi optimale græsningsarealer, græsningstryk og græsningsform
- Forestå arbejdsopgaver med hold og flytning af græssende dyr på naturarealer
- Ansøge om tilskudsmidler fra ordninger vedrørende naturpleje

Fagnummer: 49764 Naturforvaltning 2, organisering og management Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 1.813,80