Offentlig administration 3

Kort fortalt

Efter kurset kan du anvende færdigheder og indgå i de administrative processer på en offentlig arbejdsplads, herunder anvende viden til udvikling af medarbejdere og bidrage til organisationsudvikling, sikring af lovgivningsmæssig- og økonomisk forsvarlig behandling af administrative opgaver og planlægning af den mest hensigtsmæssige administrative løsning.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
47949 - Offentlig administration 3

Målgruppe: Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder med administration i det offentlige.Det anbefales at du har gennemført AMU-kurserne "Offentlig administration 1" og "Offentlig administration 2" eller har tilsvarende kvalifikationer.

Beskrivelse: Deltageren kan anvende metoder til at instruere og vejlede borgere og andre brugere i digitale løsninger i det offentlige.

Deltageren kan bearbejde og formidle data med henblik på at tilvejebringe viden i en given kontekst.

Deltageren kan anvende viden om lovgivning og lovgivningspraksis i forhold til den administrative praksis.

Deltageren kan anvende regler for behandling og videregivelse af personfølsomme oplysninger i det offentlige.

Deltageren kan på grundlæggende niveau anvende viden om konkrete klage og ankemuligheder og kender til rammerne for kontrol i den offentlige sektor.

Deltageren kan på grundlæggende niveau anvende viden om politiske udmeldinger i den daglige løsning af opgaver både administrativt og økonomisk.

Deltageren kan anvende relevante metoder til planlægning, udførelse og evaluering af opgaver, projekter mv. herunder fx digitale metoder, innovationsprocesser, design-thinking mv.

Deltageren kan på grundlæggende niveau anvende viden og værktøjer til udvikling af medarbejdere og organisationer i forandring.

Fagnummer: 47949 Offentlig administration 3 Varighed 15 dage AMU-pris: DKK 3.120,00 Uden for målgruppe: DKK 8.349,25