Opbygning, drift og vedligehold af DSO

Kort fortalt

Du lærer om DSO komponenter i højspændingsnettet som anvendes til at overvåge nettet og melde om fejl. Du lærer at installere og konfigurere DSO-anlæg og om opbygningen af datanetværk i forsyningsnettet.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
49018 - Opbygning, drift og vedligehold af DSO

Målgruppe: Personer, der opfylder AMU lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. Uddannelsesmålet retter sig primært mod personer, som arbejder som montører i virksomheder, hvor der arbejdes med fejlfinding og udskiftning af el komponenter inden for højspænding.

Beskrivelse: Deltageren kan efter endt uddannelse redegøre for:
Hvilke komponenter, der anvendes i højspændingsnettet til at overvåge forsyningsnettet.
De enkelte komponenters virkemåde samt fortrådningsprincipper.
Deltageren kan redegøre for diagrammerne for styrekredsene i en 30-60/10 kV transformerstation og de enkelte deles funktion.

Deltageren kan efter endt uddannelse:
Installere og vedligeholde DSO anlæg (Decentral Styring og Overvågning).
Foretage sikker betjening af DSO anlæg.
Læse diagrammer for større stationsanlæg.
Installere og konfigurere DSO-anlæg.
Forstå opbygningen af datanetværk i forsyningsnettet.
Foretage ændringer i DSO programmering.Fagnummer: 49018 Opbygning, drift og vedligehold af DSO Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 670,00 Uden for målgruppe: DKK 4.562,25