Plantagedrift, høst og opbevaring af frugt og bær

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
03141 - Plantagedrift, høst og opbevaring af frugt og bær

Beskrivelse: Eleven kan udføre alle praktiske elementer inden for plantagedrift på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

Eleven har kendskab til planlægning og styring af en plantage og kan foretage registrering af kulturer og kulturtekniske forhold under et kulturforløb.

Eleven kan foretage plantning i korrekt plantedybde og på de rigtige plantningstidspunkter med egnede kulturer.

Eleven kan foretage kemisk og mekanisk renholdelse i frugt- og bærplantager.

Eleven kan udtage jord-, plante- og bladprøver samt redegøre for næringsstoffernes optimale værdier i jord og blade og udbringe de rette mængder gødning.

Eleven kan genkende og adskille de vigtigste frugtsorter, samt nævne deres sortsnavn.

Eleven kan beskære frugttræer og buske i alle aldre på den rigtige årstid både med manuelle og maskinelle beskæringsværktøjer.

Eleven kan redegøre for og udføre vækstregulering så som nedbinding af grene, ringning og kemisk regulering.

Eleven kan redegøre for og udføre korrekt manuel og kemisk frugtudtynding.

Eleven kan redegøre for høstkriterium og høstteknikker for forskellige kulturer og kan vurdere om frugten er høsttjenlig.

Eleven kan udføre korrekt manuel plukning af de forskellige frugttyper, herunder bedømme og vurdere frugtstørrelser og frugtmodenhed samt farvenuancer på de forskellige frugttyper.

Eleven kan under vejledning betjene høstmaskiner, der anvendes til høst af de forskellige frugttyper.

Eleven kan sortere og pakke frugt og bær i henhold til gældende sorterings- og pakningsregler.

Eleven har kendskab til holdbarhed og lagerforhold for de almindelige frugtsorter, og kender salgstidspunkterne for de almindelige sorter af frugt.

Fagnummer: 03141 Plantagedrift, høst og opbevaring af frugt og bær Varighed 10 dage AMU-pris: DKK 2.080,00 Uden for målgruppe: DKK 8.069,00