Praktisk information

Tilmelding

Tilmelding til arbejdsmarkedsuddannelser (AMU-kurser) kan for beskæftigede og selvstændige erhvervsdrivende ske såvel via skolens hjemmeside som via portalen voksenuddannelse.dk.


Ledige kan tilmelde sig ved at kontakte skolen pr. telefon eller mail, så vil vi sørge for den videre tilmelding.

Adgangskrav

Kursisterne optages i den rækkefølge, de tilmelder sig det enkelte kursus efter ”først til mølle”-princippet.

Særlige krav til online undervisning

Du skal have en dansk folkeregisteradresse, men du kan sidde overalt i verden. Det eneste krav er, at du har en internetforbindelse og en computer med Office-programmer installeret. Når du er tilmeldt kurset, vil du få en grundig vejledning i, hvordan du deltager.

Indkaldelse eller aflysning

Du vil modtage en invitation eller aflysning til kurset.

VEU- og befordringsgodtgørelse

Der kan opnås lønrefusion (VEU-godtgørelse) efter gældende regler. Der kan også opnås befordringsgodtgørelse efter gældende regler (Udbetales af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag). Læs om satser og regler her https://virk.dk/vejledning/aub/aub-arbejdsgiver/aub-veu/

Ansøgning om godtgørelse skal foretages på voksenuddannelse.dk. Der kan søges om godtgørelse samtidig med tilmeldingen foretages.

Kost og logi

Hvis du bor mere end 60 km fra undervisningsstedet, kan du blive indkvarteret på vores erhvervskollegie under kurset efter gældende regler. Ring og hør nærmere.

Afmelde- og udeblivelsesgebyr

Du skal melde afbud så tidligt som muligt og minimum 5 hverdage før kursusstart. Afmelding skal ske skriftligt.
 

Afmelde- og udeblivelsesgebyr:

  • Min. gebyr for afmelding: kr. 1500 - for kurser med varighed op til 37 timer
  • Maks. gebyr for afmelding: kr. 2500 - for kurser med varighed over 37 timer
  • Min. gebyr for udeblivelse: kr. 2500 - for kurser med varighed op til 37 timer
  • Maks. gebyr for udeblivelse: kr. 3500 - for kurser med varighed over 37 timer

Overdrages kursuspladsen til en anden, bortfalder gebyret.

Gebyret betales af arbejdsgiveren. Arbejdsgiveren skal også betale afgift, hvis uddannelsesinstitutionen aflyser som følge af udeblivelse og manglende framelding, som betyder at holdet ikke længere er rentabelt for uddannelsesinstitutionen.

Særlige gennemførelsesformer

Har I som virksomhed behov for en særlig tilrettelæggelses- eller afholdelsesform, som eksempelvis dobbelt lærerdækning, undervisning på virksomhedens adresse, weekend- eller aftenundervisning, har vi mulighed for at efterkomme jeres ønsker mod en tillægspris. 

Køb af tomme pladser

I har som virksomhed mulighed for at sikre gennemførelse af et kursus, hvis I benytter princippet køb af tomme pladser.

Udlagt AMU-uddannelse

Tilknyttet fil: Udlagt_til-_fra_andre_skoler_2021-2022-2023.pdf

AMU-kvalitet