Slut- og tyndpudser på armeret grundpuds

Kort fortalt

Deltagerne kan vurdere, vælge, påføre og færdiggøre slutpudssystem i flere farver med skarpe afgrænsninger for at opnå et givent udfaldskrav. Deltagerne kan vurdere kvalitet af udført arbejde og sikre at dette udføres efter gældende lovgivning og under hensyn til miljø, arbejdsmiljø og relevante anvisninger.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
46676 - Slut- og tyndpudser på armeret grundpuds

Målgruppe: Murere og andre med tilsvarende kompetencer og erhvervserfaring, der har eller søger job inden for området.

Beskrivelse: Deltagerne kan:
Vurdere og vælge det slutpudssystem, som ud fra et givent udfaldskrav vil være mest hensigtsmæssigt at anvende.
Påføre og færdiggøre slutpudssystem i flere farver med skarpe afgrænsninger ud fra materialekendskab.
Vælge materialer, værktøj og den arbejdsmetode, der vil være mest hensigtsmæssig i forhold til kundeønsker.
Vurdere kvaliteten af udført arbejde og sikre, at arbejdet udføres henhold til gældende lovgivning og under hensyn til miljøforhold, arbejdsmiljø og relevante anvisninger.

Fagnummer: 46676 Slut- og tyndpudser på armeret grundpuds Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 1.758,50