Svejser og CE-mærket bygningsstål

Kort fortalt

Du får kendskab til kvalitetsstyring af et produktionsforløb i et svejseværksted i henhold til reglerne i DS/EN 1090 serien.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
48349 - Svejser og CE-mærket bygningsstål

Målgruppe: Uddannelsen er målrettet ufaglærte og faglærte, som arbejder eller ønsker at arbejde med certificeret svejsearbejde og produktion af CE-mærket bygningsstål. Jævnfør Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser kræver deltagelse i kurset, at deltagerne har uddannelsesbevis fra uddannelsen 44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk.

Beskrivelse: Deltageren har kendskab til kvalitetsstyring af et produktionsforløb i et svejseværksted i henhold til reglerne i DS/EN 1090 serien, hvor der ifølge bygningsreglementet BR-10 stilles krav om kvalitetsstyring ved udførelse af arbejde på bygningskonstruktioner i stål og aluminium.
Deltageren har kendskab til følgende punkter vedr. DS/EN ISO 3834 serien.

Krav til personel, produktionskapabilitet og produktionsudstyr
Krav til inspektion og prøvning
Krav til produktionsplanlægning herunder behov for procedurer og kvalificering
Krav til materialeindkøb, håndtering og dokumentation
Krav til evt. kalibrering
Krav til identifikation og sporbarhed
Krav til rapportering og dokumentation

Endvidere har deltageren grundlæggende forståelse for kvalitetsstyring i relation til specifik anvendelse og løbende evaluering af kvalitetssystemet gennem intern audit.
Deltageren kan på baggrund af produktionskendskab til anvendelsesmulighederne for svejseprocesserne 111-135-136-138-141-131, vælge den bedst egnede svejseproces, ud fra en produktionsteknisk vurdering.
Deltageren kan anvende DS/EN ISO 5817 og DS/EN ISO 10042 i praksis, og vurdere svejsearbejdet i.h.t. kravspecifikation. Endvidere har deltageren indsigt i anvendelse af kontrolmetoderne beskrevet i DS/EN ISO 9606-1 og 9606-2.

Fagnummer: 48349 Svejser og CE-mærket bygningsstål Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 624,00 Uden for målgruppe: DKK 3.855,10