Termografering af bygninger

Kort fortalt

Du kan efter kurset udføre en termografering og tolke termografier af en given bygning samt anvende termografier til kvalitetssikring af udført isolerings- og tæthedsarbejde og til identifikation af nødvendige forbedringer af bygninger eller bygningsdele. Du kan endvidere anvende termografering til rådgivning af bygherrer/ kunder om bygningers varmetab og muligheder for forbedringer med vejledning om tilhørende arkitektoniske og økonomiske konsekvenser af forbedringer.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
49194 - Termografering af bygninger

Målgruppe: Medarbejdere inden for jobområdet, der er tømrer eller har lignende kompetencer.

Beskrivelse: Deltagerne kan:
Udføre en termografering af en given bygning.
Foretage termografiinspektion af bygninger ud fra kendskab til (DS) Dansk Standards normer.
Tolke termografier ud fra kendskab til en bygnings fysiske forhold såsom relativ luftfugtighed, dugpunkter og kuldebroer.
Anvende termografier til kvalitetssikring af udført isolerings- og tæthedsarbejde og til identifikation af nødvendige forbedringer af bygninger eller bygningsdele.
Anvende termografering til rådgivning af bygherrer/ kunder om bygningers varmetab og muligheder for forbedringer, herunder de tekniske, arkitektoniske og økonomiske konsekvenser af forbedringer.

Fagnummer: 49194 Termografering af bygninger Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 1.813,80