TIG-svejsning

Kort fortalt

Kurset henvender sig til nybegyndere indenfor tig svejsning. På kurset lærer man det grudlæggende indenfor tig svejsning. Efter endt kursus, vil du have kenskab til at indstille svejseudstyret og vurdere kvaliteten af eget arbejde.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
44451 - TIG-svejsning

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelses er udviklet til personer, der ønsker kendskab og kompetencer inden for proces 141 tig svejsning på grundlæggede niveau.Jævnfør Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser kræver deltagelse i kurset, at deltagerne har uddannelsesbevis fra uddannelsen 44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk.

Beskrivelse: Deltagerne kan efter endt uddannelse med anvendelsen af svejsemetoden TIG-svejsning (proces 141), udføre svejsning af kant og stumpsømme i plade på grundlæggende niveau i materialegruppe 1.1 + 1.2 + 1.4 jf. CR ISO15608.

Deltagerne har endvidere teoretisk viden om:

Miljø & sikkerhed
Svejsemetoder & udstyr

som sætter dem i stand til at udføre TIG- svejsning (proces 141) af kant og stumpsømme.

Målet anses for opnået, når deltagerne kan udfører nedennævnte svejsninger med tilhørende fagteori:

BW-P-PA - hjørnesømme med / uden spalte
BW-P-PA - stumpsømme I-fuge
BW-P-PC - stumpsømme I-fuge
FW-P- PB - kantsømme stående

Alle øvelsesopgaver gennemføres på grundlag af såvel mundtlige som skriftlige instruktioner og bedømmes visuelt iht. DS/EN 25817, level C.

Fagnummer: 44451 TIG-svejsning Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 630,00 Uden for målgruppe: DKK 5.633,50