Udvidelse af GK for godschauffører

Kort fortalt

Ændring eller udvidelse af virksomhedsområde.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
40902 - Udvidelse af GK for godschauffører

Målgruppe: Personer der ønsker at kunne fungere som buschauffør og som tidligere har erhvervet grundlæggende kvalifikationsbevis for lastbil, kørekort D og efterfølgende ønsker at udvide kompetencen til kørsel med bus jf. bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.

Beskrivelse: Deltageren kan:
- På en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde føre og betjene køretøjet
- Laste og føre køretøjet rationelt med hovedvægt på sikkerhed
- Anvende reglerne jf. Færdselsstyrelsens bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport bilag 1:
Punkt 1.5; varetage passagerernes sikkerhed og komfort,
Punkt 1.6; stå for lastning af køretøj,
Punkt 2.3; reglerne for passagerbefordring,
Punkt 3.8; kende den økonomiske kontekst
Punkt 3.9; om buspassagers rettigheder.
Deltageren er i stand til at:
- Vurdere egen og andre trafikanters adfærd og på denne baggrund udføre en sikker og forsvarlig kørsel
Uddannelsen opfylder endvidere uddannelseskravet jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) om buspassagerers rettigheder.

Fagnummer: 40902 Udvidelse af GK for godschauffører Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 1.040,00 Uden for målgruppe: DKK 6.258,50